Onze organisatie

Goed om te weten!

Onze organisatie

Op Panta Rhei wordt maatwerk geleverd. Er is een helder beeld van elke leerling en we weten wat een leerling nodig heeft om de volgende stap in zijn of haar ontwikkeling te zetten. Basisschool Panta Rhei is voor élke leerling van toegevoegde waarde en kan voor iedere leerling het verschil maken. Voor leerlingen die langer nodig hebben om zich nieuwe stof eigen te maken, voor leerlingen die een normale ontwikkeling doormaken, maar ook voor leerlingen die sneller door bepaalde leerstof gaan.

In het Schoolveiligheidsplan rkbs Panta Rhei 2019  staat beschreven hoe voor de veiligheid van de werknemers (inzake alle met de arbeid verbonden aspecten), leerlingen en ouders/bezoekers wordt gezorgd.

In de afgelopen jaren zijn al verschillende protocollen op het gebied van de veiligheid op onze school ontwikkeld of herschreven. In dit schoolveiligheidsplan komen we tot één geïntegreerd geheel. Sommige, eerder ontwikkelde protocollen, zijn als bijlage opgenomen.

Na bespreking voor advies in het schoolteam en de medezeggenschapsraad en verwerking van de adviezen is het plan ter instemming voorgelegd aan de MR.


Panta Rhei maakt onderdeel uit van Stichting Catent. Binnen Catent wordt zorgvuldig omgegaan met privacy- en persoonsgegevens. We hebben persoonsgegevens nodig om onze leerlingen goed onderwijs te kunnen geven en te kunnen begeleiden. Ook worden persoonsgegevens opgeslagen voor een goede administratieve organisatie van de school. De meeste persoonsgegevens krijgen we van u als ouder/verzorger/voogd bij de inschrijving van uw kind op onze school.

Naast de gegevens die we van u krijgen, leggen leerkrachten en onderwijsondersteunend personeel (bijvoorbeeld de orthopedagoog of de intern begeleider) ook gegevens vast, zoals cijfers en vorderingen. Soms worden bijzondere persoonsgegevens, zoals medische informatie (bijvoorbeeld dyslexie of ADHD), geregistreerd. Dit gebeurt alleen als dat nodig is voor de juiste begeleiding van uw kind.

Voor meer informatie over de wijze waarop we met persoonsgegevens omgaan, verwijzen we u naar de privacyverklaring en overige informatie over privacy gepubliceerd op www.catent.nl. Voor vragen of opmerkingen over privacy kunt u een e-mail sturen naar privacy@catent.nl.


Bekijk hier het schoolondersteuningsprofiel.