Onze visie

Panta Rhei

Onze visie

Onderwijskundige visie
De kwaliteit van het onderwijs is belangrijk voor de ontwikkeling van uw kind. Onze school is onderwijskundig en pedagogisch afgestemd op de eisen van de huidige maatschappij. Nieuwe ontwikkelingen worden ingepast in het bestaande. Wat tijdloos is, is het belang van een goede sfeer in een groep en dat kinderen goed leren rekenen, lezen en schrijven. Daarnaast vindt er voldoende kennisoverdracht plaats.
Wij bieden een breed onderwijspakket aan, zodat uw kind bij het verlaten van de basisschool goed het vervolgonderwijs binnen kan stappen.

Missie
Wij maken het verschil! Vanuit vertrouwen werken wij dagelijks met onze leerlingen. Wij vinden het belangrijk dat een kind zich veilig voelt, om zo tot ontwikkeling te komen en vertrouwen heeft in zijn/haar eigen kunnen. Wij zijn positief naar onze leerlingen en behandelen een ander zoals wij zelf willen worden behandeld. Wij staan stil bij het gedrag van leerlingen en teamleden en kijken verder om zo het beste uit onze leerlingen en elkaar te halen.


Onderwijskundige visie
De kwaliteit van het onderwijs is belangrijk voor de ontwikkeling van uw kind. Onze school is onderwijskundig en pedagogisch afgestemd op de eisen van de huidige maatschappij. Nieuwe ontwikkelingen worden ingepast in het bestaande. Wat tijdloos is, is het belang van een goede sfeer in een groep en dat kinderen goed leren rekenen, lezen en schrijven. Daarnaast vindt er voldoende kennisoverdracht plaats.
Wij bieden een breed onderwijspakket aan, zodat uw kind bij het verlaten van de basisschool goed het vervolgonderwijs binnen kan stappen.

Naast het hele leerproces, waarin wij uitgaan van het hoogst haalbare, willen wij ook andere talenten van een leerling de ruimte geven om tot ontwikkeling te komen.
Wij bieden dus ook ruimte voor creatieve vakken, sportieve activiteiten en culturele uitstapjes.
Wij hechten veel waarde aan het leren met plezier en doen dit vooral samen.

Wij geven les vanuit een doorgaande leerlijn van groep 1 t/m 8 waarbij ons onderwijs is ingericht in combinatiegroepen. Leerlingen worden verdeeld volgens het principe van een leerstofjaarklassensysteem.

Op de Panta Rhei zijn wij gericht op de toekomst van de leerlingen. Voor zowel leerlingen, ouders/verzorgers en onderwijspersoneel is inhoudelijk duidelijk waar wij aan werken, waardoor we samen met vertrouwen hetzelfde pad bewandelen.

Als team zijn wij samen één. We bouwen op en met elkaar. Je mag in het team jezelf zijn en je gevoelens uitspreken. In onze communicatie zijn wij open, eerlijk en respectvol. Dit doen wij op een heldere manier.


Identiteit
Basisschool Panta Rhei is een school met katholieke identiteit, daarnaast staat onze school staat open voor leerlingen van alle gezindten. Wij vragen respect voor elkaars geloofsovertuiging en mening over levensbeschouwing. Met het inschrijven van hun kind erkennen ouder(s)/verzorger(s) dat zij de identiteit en de doelstellingen van de school onderschrijven. Bij ons op school worden geen leerlingen in een uitzonderingspositie geplaatst, waar het informatie over levensbeschouwing betreft. Binnen wereldoriëntatie besteden wij in de bovenbouw ook aandacht aan Jodendom, Christendom, Islam, Boeddhisme, Hindoeïsme en Humanisme.

De school kent een goed contact met de parochie. Dit contact komt tot uiting tijdens vieringen, schoolbezoek van de pastoor, kerkbezoeken en de medewerking op de sacramenten Eerste Heilige Communie in groep 4 en het Heilig Vormsel in groep 8.

Bij onze leerlingen willen wij het normbesef verder ontwikkelen, het omgaan met elkaar en de omgeving vanuit ons katholiek zijn. De leerkrachten van de school streven ernaar de leerlingen een veilige en geborgen omgeving te bieden. De gedragsregels binnen de school hebben hier een directe verwijzing naar. Wij proberen de leerlingen in verwondering en bewondering de dingen om hen heen te leren zien. Respect voor de omgeving en onderlinge verdraagzaamheid vinden wij belangrijke opvoedkundige waarden.