Onze visie

Leidraad tijdens ons werk

Onze visie

Op de Panta Rhei zijn wij gericht op de toekomst van de leerlingen. Voor zowel leerlingen, ouders/verzorgers en onderwijspersoneel is inhoudelijk duidelijk waar wij aan werken, waardoor we samen met vertrouwen hetzelfde pad bewandelen.

Op de Panta Rhei zijn wij gericht op de toekomst van de leerlingen. Voor zowel leerlingen, ouders/verzorgers en onderwijspersoneel is inhoudelijk duidelijk waar wij aan werken, waardoor we samen met vertrouwen hetzelfde pad bewandelen.

Als team zijn wij samen één. We bouwen op en met elkaar. Je mag in het team jezelf zijn en je gevoelens uitspreken.

In onze communicatie zijn wij open, eerlijk en respectvol. Dit doen wij op een heldere manier.

In 2024 is ons onderwijs zo georganiseerd dat plezier en samenwerken voorop staan. Hierbij is het onderwijs gericht op een veilige en goede basis voor elke leerling. Wij bieden een passend aanbod om de leerlingen voor te bereiden op een succesvolle toekomst.


Op de Panta Rhei staan wij voor goed onderwijs. Deze is zo ingericht dat wij leerlingen volgen volgens ‘1-kind-1-plan’. Wij creëren een veilige omgeving waar de leerling met plezier leert. Wij stimuleren leerlingen positief op persoonlijke groei en hebben een plek waar samen kan worden gespeeld, gewerkt en geleerd.


Basisschool rkbs Panta Rhei is aangesloten bij stichting Catent, een waarde-gestuurde stichting die zich inzet voor diversiteit. Ons denken en doen is gebaseerd op een katholiek-christelijke overtuiging, waarbij we andere overtuigingen niet uit het oog verliezen. Onze missie en visie op identiteit leiden tot kernwaarden die richtinggevend zijn voor ons handelen.

De missie van Catent luidt ‘Talenten van mensen waardeN-vol ontwikkelen’.